Παραστατικά

8.110.579

Διανομείς

344

Σημεία λιανικής

67.076

Προϊόντα

13.685

Πλεονεκτήματα

  • Η υπηρεσία παρέχεται αδιαλείπτως όλο το εικοσιτετράωρο και είναι διαθέσιμη σε κάθε μηχάνημα με πρόσβαση στο διαδίκτυο.
  • Εγγυημένη ασφάλεια της πρόσβασης και των στοιχείων
  • Η υπηρεσία είναι “web based”. Δεν απαιτείται καμία επιπλέον εγκατάσταση software και hardware, τόσο στην ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ όσο και στους συνεργάτες της.
  • Όλες οι αναβαθμίσεις γίνονται κεντρικά στον server και ισχύουν αυτόματα για όλους τους χρήστες. Έτσι δεν εμπλέκεται ο κάθε χρήστης με αγορά και εγκατάσταση νέων versions.
  • Οι πωλητές και επιθεωρητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα στατιστικά στοιχεία μέσω διαδικτύου από παντού (όχι αναγκαστικά από το γραφείο τους) και την δυνατότητα να κατεβάζουν τα στοιχεία αυτά για περαιτέρω επεξεργασία σε μορφή excel στον υπολογιστή τους.